Життя

Життя, 1) як загально філософське поняття означає буття сутностей, наділених внутрішнім джерелом активності (на відміну від неживого); 2) у філософії гілозоїзму – синонім до буття, іманентна властивість матерії (на відміну від небуття-смерті); 3) у різних концепціях некласичної філософії – цілісність буття, осягнена людиною; 4) у природознавстві – специфічна форма організації матерії, що характеризується спадковою програмою, закодованою в геномі, обміном речовин та самовідтворенням, відповідно до цієї програми


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ