Індивід

1) окремий представник соціальної спільноти, якому притаманні її основні соціально-демографічні або соціально-професійні характеристики; 2) в логіці – будь-який об’єкт, позначуваний одиничним іменем (власною назвою)

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ