Введенська церква з дзвіницею в Артемівці

Введе́нська це́рква з дзвіни́цею в Арте́мівці — втрачений ансамбль об’єктів архітектурної спадщини, м. Мерефа, Харківська область, Україна.

Введенська церква з дзвіницею в Артемівці. Загальний вигляд. Фото С. Таранушенка 1926. Джерело ілюстрації: Вечерський В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : НДІТІАМ, 2002
Загальний вигляд. Рисунок К. Сидорова за фото С. Таранушенка 1926.
План за обмірами С. Таранушенка.
Поперечний розріз за обмірами С. Таранушенка.

Історична довідка

Дерев’яну церкву Введення в храм Пресвятої Богородиці в слободі Артемівка (тепер у складі м. Мерефи) збудував 1761 майстер з Нової Водолаги (тепер смт Харківської обл.) Я. К. Погрібняк (1707 — після 1778). З західного боку окремо від церкви одночасно з нею поставлено триярусну дерев’яну дзвіницю, архітектурними формами подібну до церкви. Разом вони формували ансамбль споруд. У 19 ст. до західного рамена храму прибудовано видовжений прямокутний у плані притвор з чотириколонним ґанком, перед південним і північним входами також влаштовано ґанки. На початку 20 ст. зовнішню вертикальну шалівку церкви замінили горизонтальною (дзвіниця при цьому зберегла вертикальну шалівку). 1926 С. Таранушенко дослідив і зафіксував церкву та дзвіницю. Їх знищили в 1930-х.

Характеристика

Церква хрещата, п’ятизрубна, п’ятиверха. Її центральний зруб, квадратний у плані зі зрізаними кутами, значно ширший за бічні рамена. Вони гранчасті, прилягають до центрального зрубу за сторонами світу й теж мають зрізані зовнішні кути. Утворені таким чином восьмерики з гранями різної ширини надають значного динамізму центричній пірамідальній композиції храму. Всі верхи восьмигранні, центральний — тризаломний (див. Залом), бічні — двозаломні. Обабіч вівтаря — маленькі прямокутні в плані зруби жертовника й дияконника. Висока дзвіниця належить до типу «восьмерик на четверику»: її нижній ярус — широкий глухий четверик, а верхні — восьмерики з банями пластичних обрисів. Стіни зовні ошальовані дошками вертикально з нащільниками, що підкреслювало вертикалізм архітектурної композиції. Дещо плеската форма бані — результат ремонтів 19 ст. За характером архітектурних форм церква й дзвіниця близькі до пам’яток регіональної архітектурної школи, названої Лиманською, що існувала на Слобожанщині[[|]] у другій половині 18 й на початку 19 ст.

Значення

Введенська церква з дзвіницею в Артемівці — унікальний ансамбль пам’яток дерев’яної сакральної архітектури Лиманської школи, що не мав аналогів. Його знищення російською окупаційною владою у 1930-х є непоправною втратою для української культури.

Додатково

2021 з ініціативи харківського видавця О. Савчука виконано комп’ютерну тривимірну реконструкцію Введенської церкви, що дозволяє оглянути втрачену пам’ятку з усіх боків.

Література

  1. Вечерський В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і мистецтва, 2002. С. 195–196.
  2. Таранушенко С. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури. Харків : Савчук О. О., 2021. С. 163–188.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Введенська церква з дзвіницею в Артемівці // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Введенська церква з дзвіницею в Артемівці (дата звернення: 21.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.04.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ