Басейн річки

Схематичне зображення басейну річки
Цифрова модель басейну р. Латориці, Румунія
Об'ємне зображення басейну р. Рось, Україна

Басе́йн рі́чки, басейн річковий — частина земної поверхні, яка включає річкову систему (головну річку з її притоками) та відділена від інших річкових систем вододілами.

Водозбір

Водозбір або водозбірна площа басейну річки (далі — басейну) — поверхня суші, з якої річкова система збирає воду з поверхні землі та верхніх шарів літосфери (підземне живлення). Відповідно розрізняють поверхневі та підземні водозбори, які у більшості річок не збігаються. Оскільки визначити межі підземного водозбору практично дуже складно, то за величину басейну беруть лише поверхневий водозбір. Розбіжність результатів умовного ототожнення розмірів басейну і поверхневого водозбору істотна лише для малих річок і зменшується зі збільшенням площі водозбору. Басейн може знаходитись на стічній або безстічній території (області внутрішньоматерикового стоку, позбавленого зв’язку зі Світовим океаном). У безстічних областях формується гідрографічна мережа водотоків, які несуть свої води у замкнуті безстічні озера (наприклад, басейни Волги, Уралу — у Каспійське море; басейни Амудар’ї і Сирдар’ї — в Аральське море).

Параметри та характеристики

Основні морфометричні характеристики:

1) Площа (F, км2); обмежується вододільною лінією.

2) Довжина (D, км) — відстань по прямій від гирла річки до найвіддаленішої точки басейну. За складної форми басейну пряму лінію замінюють ламаною, яка повторює контури русла.

3) Середня та максимальна ширина (B, км):

  • середня ширина (Bсер) — відношення площі басейну до його довжини Bсер = F/D;
  • максимальна ширина (Bмакс) — довжина прямої, перпендикулярної до довжини басейну в його найширшому місці.

4) Середня висота (H, м).

5) Похил басейну (I, ‰). Обчислюється за формулою:

І = (Н12)/D,
де H1 і H2 — абсолютна відмітка поверхні басейну відповідно у верхній і нижній його частинах.


Фізико-географічні характеристики:

1) Географічне положення, яке подається у вигляді географічних координат його крайніх точок.

2) Кліматичні особливості (кількість атмосферних опадів, сніговий покрив, інтенсивність дощів, температура і вологість повітря).

3) Геологічна будова.

4) Гідрогеологічні умови.

5) Водно-фізичні властивості підстильних порід.

6) Рельєф, який характеризується похилом.

7) Озерність, лісистість, заболоченість.

Частку лісів, озер і боліт визначають за допомогою коефіцієнтів лісистості, озерності й заболоченості (k). Кожен із цих коефіцієнтів є відношенням площі, зайнятої лісами, озерами або болотами (f), до загальної площі басейну: k = f/F.

Найбільші річкові басейни

У світі найбільші за площею басейни мають річки (млн км2): Амазонка — 7,180; Конго (з Луалубою) — 3,691; МіссісіпіМіссурі) — 3,328; ПаранаЛа-Платою) — 3,140. Ще низка річок у світі мають площу басейну понад 1 млн км2; серед них: Ніл, Об, Єнісей, Лена, Нігер, Амур, Янцзи, Маккензі, Волга, Замбезі, Лаврентія Святого річка, Ганг, Нельсон, Муррей, Оранжева.

В Україні найбільші басейни у Дніпра — 504 300 км2, з яких на українській території — 291 400 км2; у Сіверського Донця — 98 900 км2 (в межах України — 54 540 км2); у Дністра — 72 100 км2; у Південного Бугу — 63 700 км2. Згідно з гідрографічним районуванням території України (2016), здійсненого для цілей управління водними ресурсами за басейновим принципом, виділено дев’ять районів басейнів річок: Дніпра; Дністра; Дунаю; Південного Бугу; Дону; Вісли; річок Криму; річок Причорномор’я; річок Приазов’я.

Література

  1. Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. 400 с.
  2. Хільчевський В. К., Гребінь В. В. Гідрографічне та водогосподарське районування території України, затверджене у 2016 р. — реалізація положень ВРД ЄС // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2017. № 1 (44). С. 8–20.
  3. Ющенко Ю. С. Загальна гідрологія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. 591 с.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Басейн річки // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Басейн річки (дата звернення: 4.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
13.07.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ