Притока

Прито́каводотік, що впадає в більшу за водністю річку, озеро або іншу водойму.

Головна річка та її притока:
товста лінія — основний водотік, тонка лінія — притока
Схема порядку приток річки згідно А. Н. Стралера

Проте, є випадки, коли більшу за водністю річку вважають притокою річки з меншою водністю: в Україні — притока Дністра р. Стрий при впадінні має більшу водність, ніж головна річка в цьому місці; в Росії — притока Волги р. Кама, притока Єнісею р. Ангара в місці злиття мають більшу водність. Притоки поділяють на праві й ліві — відповідно, ті, що впадають з правого й лівого берегів.

Традиційною є систематизація приток стосовно головної річки: притока першого порядку — річка, що впадає в головну річку; притока другого порядку — річка, що впадає в притоку першого порядку і т. д. Великі річкові системи можуть нараховувати до 20 порядків приток. Існують протилежні підрахунки порядку приток (від дрібних до великих), які застосовують для спеціальних досліджень. В цьому випадку розрізняють 12 класів річок, що визначаються числом Стралера (див. А. Н. Стралер). Близько 80 % всіх річок відносять до першого або другого класу за цією системою, а р. Амазонку — до останнього, дванадцятого.

Головна річка з усіма її притоками утворює річкову систему, яка характеризується густотою річкової мережі (км/км2).

Притоки можуть мати різну довжину — від кількох кілометрів до сотень і тисяч кілометрів. Так, притока Обі р. Іртиш має довжину 4 248 км, притока Міссісіпі р. Міссурі — 3 767 км.

Література

  1. Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. 399 с.
  2. Гребінь В. В., Хільчевський В. К. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2016. № 2 (41). С. 32–47.
  3. Хільчевський В. К. Сучасна характеристика поверхневих водних об’єктів України: водотоки та водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2021. № 1 (59). С. 17–27.


Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Притока // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Притока (дата звернення: 18.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
17.05.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ