Мазепи будинок у Чернігові

Мазепи будинок у Чернігові. Літографія за рисунком О. Сластіона, 1890-ті. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 38
Мазепи будинок у Чернігові. Загальний вигляд. Фото В. В. Вечерського
Мазепи будинок у Чернігові. Західний фасад. Фото В. В. Вечерського
Мазепи будинок у Чернігові. План. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 39.

Мазе́пи буди́нок у Черні́гові, будинок Якова Лизогуба, будинок полкової канцелярії — пам’ятка архітектури національного значення, Україна. Розташований у парку в історичному центрі міста на території Дитинця біля краю високого правого берега р. Десни.

Історична довідка

Мурований будинок споруджено в 1690-х на території Чернігівської фортеці недалеко від замкового рову, ймовірно артіллю майстрів, яка тоді вела значні будівельні роботи в Чернігові й Седневі на замовлення батька і сина Якова Кіндратовича (1620–1698) і Юхима Яковича (1650-і–1704) Лизогубів. Первісно будинок належав чернігівському полковнику Якову Кіндратовичу Лизогубу, а після його смерті — гетьманові І. Мазепі. У 18 ст. тут містилася полкова канцелярія Чернігівського козацького полку, згодом — магістрат і повітова скарбниця. З цими обставинами пов’язані 3 різні назви цієї пам’ятки, які вживаються у літературі й державних документах. У 2-ій пол. 18 ст. до північного фасаду прибудовано тамбур з фігурним фронтоном та влаштовано ще один невеликий тамбур — вхід у підвал знадвору.

У 1860-х — 1870-х в будівлі розмістили губернський архів. Тоді в одному зі склепінь прорубано люк для виходу на горище (первісно ходи в підвал і на другий поверх містилися в товщі внутрішньої поперечної стіни), розібрано 4 опалювальні печі й частину склепінь, пробито нові вікна на східному й західному фасадах, покриття даху зроблено з покрівельної сталі (первісне могло бути з черепиці).

Реставровано в 1954, 1964–1965 та 1969–1972.

У 1963 пам’ятку передали Чернігівському обласному історичному музею і від 1965 тут розмістився його художній відділ.

З 1983 використовується як фондосховище Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського.

Характеристика

Будинок одноповерховий, шестикамерний типу «хати на дві половини», на такому ж підвалі, прямокутний в плані, розмірами 21 x 16 м. Двокамерні (парадні та «чорні») сіни ділять будинок на дві половини — західну (чоловічу) й східну (жіночу), у кожній з яких по дві кімнати. Зараз будівля має двосхилий дах із монументальними трикутними фронтонами на причілках. Первісна форма даху та фронтонів не з’ясована. Усі приміщення перекрито системою коробових склепінь із розпалубками (у двох західних кімнатах склепіння втрачені). Такими ж склепіннями перекрито підвальні приміщення. Оздоблення потинькованих і побілених фасадів збагачується й ускладнюється від східного фасаду до західного та південного. Всі форми декорулопатки, пілястри, півколонки, карнизи з розкріповками, кронштейни, наличники й пластичні розірвані сандрики набрано зі спеціально виготовленої фігурної цегли. На кутах будинку — широкі пілястри. Стіни вінчає масивний розкріпований карниз. Мальовнича пластика фасадів розрахована на активну світлотінь. В архітектурному образі будівлі, в її розпланувально-просторовій композиції, характері фасадів та формах декору органічно поєднано найприкметніші риси тогочасної української і московської архітектури.

Значення

Мазепи будинок у Чернігові (будинок Якова Лизогуба, будинок полкової канцелярії) є найімпозантнішою цивільною будівлею Лівобережної України 17 ст. та окрасою Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній».

Література

  1. Ернст Ф. Мазепин будинок у Чернігові // Записки УНТ. Т. ХХІІІ. Київ, 1928. С. 347–367.
  2. Логвин Г. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. Москва : Искусство, 1980. С. 71.
  3. Пам'ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / В. В. Вечерський, #О. М. Годованюк, Є. В. Тиманович та ін.; За ред. А. П. Мардера та В. В. Вечерського. Київ : Техніка, 2000. С. 290.
  4. Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 38–39.
  5. Адруг А. Будинок полкової канцелярії в Чернігові. Чернігів : Центр науково-технічної і економічної інформації, 2007.
  6. Адруг А. Архітектура Чернігова другої половини XVII – початку XVIIІ століть. Чернігів : Центр науково-технічної і економічної інформації, 2008.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Мазепи будинок у Чернігові // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Мазепи будинок у Чернігові (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.05.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ