Антонія і Феодосія собор у Василькові

Антонія і Феодосія собор у Василькові. Загальний вигляд
Антонія і Феодосія собор у м. Василькові.jpg
Меморіальна дошка на фасаді, присвячена С. Ковніру
План

Анто́нія і Феодо́сія собо́р у Василько́віпам’ятка архітектури національного значення, Київська область, Україна.

Загальні відомості

Розташований на пагорбі в історичному центрі міста (вул. Соборна, 61), вище давньоруського дитинця у межах земляних оборонних валів 17–18 ст. Головна архітектурна домінанта міста, що визначає традиційний характер архітектурного середовища.

Історична довідка

Мурований православний собор збудовано замість попереднього дерев’яного у 1756–1758 на замовлення архімандрита Києво-Печерської лаври Луки (Білоусовича) лаврським підданим майстром С. Ковніром у стилі українського бароко.

1906–1908 під час ремонту до головного входу прибудували дерев’яний притвор, розібраний під час реставрації 1974–1985. Храм закрили 1961, повернули релігійній громаді Української православної церкви 1990.

Характеристика

Цегляний, потинькований, квадратний у плані, з апсидами, що виступають по сторонах світу, чотиристовпний. П’ять бань поставлені у центрі та на кутах. Архітектурні форми й декор характерні для завершального етапу українського бароко. В архітектурному вирішенні фасадів застосовано пілястри з ліпними капітелями, пластичні наличники з лучковими сандриками над вікнами, розкріповані карнизи, активно профільовані цоколі. Апсиди завершені м’яко окресленими напівкруглими фронтонами з карнизними тягами подвійної кривини.

В інтер'єрі частково зберігся олійний розпис 2-ї пол. 18 ст. художника В. Г. Бібикова, поновлений на поч. 21 ст. Є спрощеною реплікою (майже синхронною за часом) собору Різдва Богородиці в м. Козельці (див. Собор Різдва Богородиці та дзвіниця в Козельці).

Значення

Собор завершує лінію розвитку центричних хрещатих п’ятиверхих церков доби українського відродження і бароко, представляє контамінацію двох розпланувально-просторових типів — хрещатого п’ятибанного та хрестовокупольного, поєднує народний будівельний досвід із вишуканістю столичної архітектури.

Література

  1. Пам’ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання. Київ : Техніка, 2000. 325 с.
  2. Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Вінниця, Горлівка, Ізмаїл. Київ : Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень, 2011. 276 с.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Антонія і Феодосія собор у Василькові // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антонія і Феодосія собор у Василькові (дата звернення: 23.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
14.01.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ