Голландський катехизис

Перше видання «Голландського катехизису», 1966

«Голла́ндський катехи́зис» — загальновживана назва книги «Новий катехизис: виклад віри для дорослих» (голл. «De Nieuwe Katechismus: Geloofsverkondinging voor volwassenen»), укладеної Неймегенським вищим катехитичним інститутом за дорученням католицького єпископату Нідерландів, видана 1966.

Історична довідка

У 1956 голландські єпископи доручили Вищому катехитичному інституту в м. Неймегені ретельно переглянути офіційний катехизис для єпархій країни. Комісія, створена для розробки нового катехизису, прийшла до висновку про необхідність чіткого розмежування такого роду книг для дітей і дорослих вірян. Текст видання готували єпископи І. Блейсен та Г. Ернст. Перший проект катехизису для дорослих (200 стор.) був презентований єпископату у березні 1962. Проект аналізували понад 150 фахівців (богослови, психологи, соціологи тощо); було запропоновано понад 1 тис. поправок. Нова редакція 1963 була ретельно вивчена ширшим колом експертів, священиків і мирян, отримала ще близько 10 тис. зауважень і виправлень. Після їхнього опрацювання редакційною комісією «Новий катехизис» було видано 9 жовтня 1966. У ньому зазначалося, що термін «новий» позначає не заміну євангельської (див. Євангеліє) звістки, а вказівку на те, що її виклад мусить відповідати новим потребам, запитам, нуждам; промовляти сучасній людині зрозумілою їй мовою.

Характеристика

Структура книги складається з 4-х частин: «Таємниця існування», «Шляхи народів», «Син людський», «Путь Христова». При підготовці видання відкинута традиційна схема побудови катехизису з питань і відповідей, а також принцип заучування. Текст написаний живою літературною мовою.

Чимало католицьких догматів, які трактуються Магістеріумом (Віронавчальною владою Католицької церкви) як непорушні, автори подали у вигляді невирішених, дискусійних проблем. Так, «Новий катехизис» не дає однозначної позитивної відповіді на питання, чи існують ангели, водночас заперечує існування диявола та демонів. Народження Ісуса Христа від непорочної Діви Марії потрактовано як поетична метафора. Дискусійними вважаються догмати про первородний гріх, таїнство перетворення і присутності Христа в євхаристії та ін. Ставиться під сумнів існування безсмертної душі і потойбічного світу. Уявлення про рай, пекло та чистилище інтерпретовані як символічні. Опис біблійного Едему (раю) замінено науково-популярним нарисом різних культур від давніх часів до наших днів. Питання про створення Богом світу, людини й душі розглянуто в дусі еволюціонізму. Уперше таїнства були викладені не в традиційному догматичному переліку, а за порядком їхнього здійснення в житті християнина.

При цьому акцентовано, що біблійні тексти є духовною продукцією певної історичної епохи, потребують сучасного прочитання і нової інтерпретації. У співвідношенні віри і знання пріоритетність надано науці. Підтримана ідея екуменізму, засуджено нетерпимість до нехристиянських релігій. Вміщена коротка характеристика індуїзму, буддизму, ісламу, а також марксизму.

Наслідки

«Голландський катехизис» було піддано гострій критиці з боку Віронавчальної влади Церкви. Спеціально створена теологічна комісія Апостольської столиці вимагала ретельного редагування тексту, аби відкинути догматичні інновації та погляди, несумісні з церковною традицією, вченням Отців Церкви, ухвалами Вселенських Соборів. Підсумки роботи Кардинальської комісії з переліком нагальних виправлень викладені у декларації «De "Novo catechismo"» від 15.10.1968. Однак, без дозволу церковної влади вже з 1967 побачили світ переклади «Нового катехизису» іншими мовами (англійською, німецькою, французькою), що спричинило протести місцевих єпископатів.

Синод голландських єпископів у 1969 ухвалив «Новий катехизис» у його автентичній редакції. Незважаючи на кампанію, організовану традиціоналістами, примірники книги розповсюджено в інших країнах.

Відгомін ідей «Голландського катехизису» відчутний, зокрема, в теологічних поглядах, які останніми роками поширилися в католицьких семінаріях і вищих закладах духовної освіти. З критикою останніх виступив Йоан Павло ІІ в енцикліці «Veritatis splender» («Блиск правди», 1993).

Джерела

  • De Nieuwe Katechismus: Geloofsverkondinging voor volwassenen, in opdracht van de Bisschoppen van Nederland. Hilversum : Hilversum/Antwerpen Paul Brand, 1966. 602 р.
  • А н г л. п е р е к л. — A New Cathechism: Catholic Faith for Adults. London : Herder and Herder, 1967. 510 р.
  • Н і м. п е р е к л. — Glaubensverkündigung für Erwachsene: Deutsche Ausgabe des Holländischen Katechismus. Nijmegen : Dekker & Van de Legt N.V., 1968. 566 p.
  • Ф р а н ц. п е р е к л. — Catechisme Hollandais. Une introduction à la foi catholique: Le nouveau cathéchisme pour adultes. Réalisé sous la responsabilité des évêques des Pays-Bas. Paris : Idoc-France, 1968. 654 р.

Література

  1. Declaration of the Commission of Cardinals on the «New Catechism» // EWTN Global Catholic Television Network. 1968. URL: https://www.ewtn.com/catholicism/library/declaration-of-the-commission-of-cardinals-on-the-new-catechism-2060
  2. Hubner M. Der Holländische Katechismus von 1966: Entstehung und Inhalt eines revolutionäres. Glaubensbuchs und der innerkirchlichen Konflikte. München : GRIN Verlag, 2011. 24 p.
  3. Яроцький П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси в світі й Україні. Київ : Кондор, 2013. 442 с.
  4. Schelkens К., Dick J., Mettepenningen J. Aggiornamento? Catholicism from Gregory XVI to Benedict XVI. Leiden; Boston : Brill, 2013. 248 р.
  5. Можно ли руководствоваться положениями «Голландского катехизиса»? // Радио Ватикана. 2017. URL: http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2017/10/16/можно_ли_руководствоваться_голландским_катехизисом/ru-1343277

Автор ВУЕ

П. Л. Яроцький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Яроцький П. Л. Голландський катехизис // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Голландський катехизис (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
04.05.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ