Енцикліка

Енци́кліка (від грец. ενκυκλιος, пізньолат. encyclicus — окружний, окружне послання) — основний документ Папи Римського з важливих суспільних, релігійних, моральних питань, адресований різним рангам духовенства, ченцям, мирянам. Другий за важливістю папський документ після Апостольської конституції.

Історична довідка

Спершу — окружне послання єпископа. Відомо, що в ранній період християнства з енцикліками до місцевого духовенства зверталися єпископи Риму, Александрії, Антіохії, Константинополя.

Традиція написання папських енциклік ведеться з часу понтифікату Бенедикта XIV (1740—1758). Перша енцикліка «Ubi Primum», адресована всім єпископам, датована 3 грудня 1740.

У сучасному католицизмі — послання Римського Папи до церковної ієрархії (єпископів, пресвітерів, дияконів), нерідко звернуті до всіх вірян, «католицького світу» і навіть «до всіх людей доброї волі».

Енцикліки пишуться латинською мовою і називаються за першими двома або трьома словами тексту, наприклад «Fides et ratio» («Віра і розум», 1998). Кожна енцикліка присвячується актуальним релігійним, моральним, соціальним, політичним тощо проблемам; за канонами Католицької церкви, не підлягає обговоренню і обов’язкова до виконання.

Соціальні енцикліки

Вагоме значення для діяльності понтифіків і Католицької церкви мають соціальні енцикліки, які були започатковані Левом ХІІІ у посланні «Rerum novarum» («Нові речі», 1891). У соціальних енцикліках 20 ст. викладалися різні аспекти соціальної доктрини церкви (що формувалася спершу як доповнення до моральної теології, згодом — набула системного, концептуального змісту).

Проблемам нерівномірності соціально-економічного прогресу в різних регіонах світу присвячені соціальні енцикліки «Pasem in terries» («Мир на землі», 1963), «Populorum progressio» («Прогрес народів», 1967) тощо. Утвердження гідності людини склало стрижневий зміст соціальних енциклік Папи Івана Павла ІІ: «Laborem exzercens» («Займаючись працею», 1981), «Sollicitudo rei socialos» («Турбота про соціальну дійсність», 1987), «Centesimus annus» («Рік 1989», 1991) та ін. Серед проблем, які знайшли висвітлення — стан і перспективи розвитку постсоціалістичних країн, зокрема й України, після розпаду Радянського Союзу; соціальні виміри економічних реформ; процеси євроінтеграції тощо (енцикліки «Deus caritas est» («Бог є любов», 2006), «Spe Salvi» («Спасенні надією, 2008), «Caritas in Veritate» («Любов в істині», 2009) та ін.).

Станом на 2019 останньою оприлюднена енцикліка Папи Франциска «Laudato si’» («Хвала Тобі», 2015), присвячена питанням екології та охорони довкілля, перспективам нового, ко-еволюційного розвитку людства і природи.

Джерела

  • Іван-Павло II, Святий Отець. Енцикліка Fides et Ratio Святішого Отця Івана Павла ІІ до єпископів Католицької Церкви про співвідношення віри й розуму / Пер. з пол. Н. Попач. Київ : Кайрос ; Львів : Свічадо, 2000. 152 с.
  • Венедикт XVI, Вселенський архиєрей. Бог є любов. Про християнську любов: енцикліка Вселенського архиєрея Венедикта ХVІ. Львів : Місіонер, 2008. 57 с.
  • Венедикт XVI, Вселенський архиєрей. Енцикліка Caritas in veritate (Любов у правді) Вселенського архиєрея Венедикта XVI. До єпископів, пресвітерів і дияконів, богопосвячених осіб, мирян та всіх людей доброї волі про цілісний людський розвиток у любові і правді. Львів : Свічадо, 2011. 95 с.
  • Documenta Catholica Omnia. URL: documentacatholicaomnia.eu

Література

  1. Компендіум соціальної доктрини Церкви. Київ : Кайрос, 2008. 550 с.
  2. Яроцький П. Л. Релігієзнавство. Сучасні релігійні процеси в світі й Україні. Київ : Кондор-видавництво, 2013. 440 с.
  3. Шепетяк О. М. Соціальне вчення Церкви в енцикліках римських пап // Гілея. 2014. Вип. 83 (4). С. 298–302.

Автор ВУЕ

П. Л. Яроцький

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Яроцький П. Л. Енцикліка // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Енцикліка (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
12.06.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ