Біфорій

Біфорії романської дзвіниці церкви св. Рупрехта у м. Відні, Австрія.
Фото Вечерського В. В.
Вигляд в інтер'єрі біфорія середньовічної Консульської башти Судацької фортеці у м. Судаку, АР Крим, Україна.
Фото Вечерського В. В.
Біфорії на фасаді пізньоренесансного палаццо Вендрамін-Калергі на Великому каналі у м. Венеції, Італія.
Фото Вечерського В. В.

Біфо́рій (лат. biforis — двобічний) — спарені аркові вікна чи прорізи, розділені колонкою так, що суміжні арки спираються на капітель колонки; часто об’єднані спільною аркою з архівольтом. Арки були півциркульними, а в добу готики — стрілчастими. У площині люнета великої арки зазвичай влаштовували розетку чи кругле вікно. Колонка могла мати базу.

Біфорії преставлені в архітектурі цивільній, сакральній та оборонній: візантійській (див. Візантійська імперія; церква св. Апостолів у м. Афінах, Греція), романській (див. Романський стиль; дзвіниця церкви св. Рупрехта у м. Відні, Австрія), готичній (собор Нотр Дам у Парижі, Франція) і ренесансній [див. Ренесанс (архітектура); палаццо Вендрамін-Калергі на Великому каналі у м. Венеції, Італія].

В Україні середньовічний біфорій зберігся в Консульській башті Судацької фортеці у м. Судаку, АР Крим. У 19 та на початку 20 ст. цей мотив поширений у різних напрямах стилістики історизму та еклектики (Неовізантійський, Неороманський стилі, Неоготика), прикладом чого є Національного банку будинок у Києві.

Література

  1. Мардер А. П., Євреїнов Ю. М., Пламеницька О. А. та ін. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 50.
  2. Мистецтво України : в 5 т. Київ : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. Т. 1. С. 210.
  3. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: терміни і поняття. Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва ; Головкиївархітектура, 2002. С. 65.
  4. Клименюк Т., Проскуряков В., Ковальчук Х. Ілюстрований словник архітектурних термінів. 3-тє вид., допов. і перероб. Львів : Львівська політехніка, 2019. С. 91.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Біфорій // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Біфорій (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
01.09.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ