Готика

1) художній стиль, що був завершальним етапом у розвитку середньовічної культури країн Західної Європи (між серединами 12 і 16 століть); 2) архітектурний стиль середньовіччя (від середини 12 до 15–16 ст.)

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ