Візантійська імперія


середньовічна держава, східна частина Римської імперії з центром у Константинополі (395–1453)