Антихрист

Апокаліптичний рукопис 15 ст. анонімного автора. Трикутник на мапі попереджає про прихід Антихриста між 1570 і 1600

Анти́христ (грец. ἀντίχριστος — той, хто проти Христа, супротивник Христа) — у християнстві — багатозначний термін:

1) умовно-символічне ім’я особи (або сили), що протиборствує Ісусу Христу;

2) узагальнена, збірна назва для супротивників Церкви (єретиків, схизматиків, відступників) або релігії (іншовірних, богоборців, атеїстів).

Характеристика

Семантика «анти» багатозначна й несе два основні смисли: з одного боку, ворог, антагоніст Христа, той, хто заперечує Його чи протистоїть Йому; з іншого — той, хто «замість Христа», тобто самозванець, лжемесія, що використовує личину Христа заради підступних цілей (узурпації влади над світом).

Джерелом апокаліптичних уявлень про Антихриста стали тексти Нового Завіту. В Об’явленні св. Івана Богослова (див. Апокаліпсис) Антихрист ототожнений зі «звіриною, що з безодні виходить» (Об. 11:7; 13). Апостол Павло вказує на Антихриста як на людську істоту надприродної сили, «людину гріха», «сина погибелі», «беззаконника», який противиться Богові, прийде виконати справу сатани, «в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме» (2 Сол. 2: 3-4). Прихід і викриття Антихриста безпосередньо передують другому пришестю Христа, час обох подій вважається невідомим.

Припущення щодо особи антихриста та його попередників стали темою розмірковувань у християнській патристиці (Іриней Ліонський, Амвросій Медіоланський, Єронім Блаженний, Августин Аврелій, Кирилло Єрусалимський, Єфрем Сирін та ін.). Очікування близького приходу Антихриста, розпізнавання знаків і символів його наближення були притаманні різним течіям християнства протягом усієї його історії, складали зміст численних містичних пророцтв, ставали ідейною основою сектантських рухів.

Термін «антихрист» широко вживався у міжконфесійних конфліктах (напр., таврування папи як антихриста у ранньо-протестантських рухах, патріарха Нікона — в російському старообрядництві тощо). З антихристами нерідко ототожнювали конкретних історичних особистостей, чия влада була позначена масштабним насильством, гоніннями на християн — Нерона, Калігулу, Тамерлана, Наполеона Бонапарта, В. Леніна та ін.

У християнський релігійно-філософський дискурс увійшли терміни «дух антихриста», «часи антихриста», «печатка антихриста» тощо.

Додатково

Згідно з християнською есхатологією, Антихрист з’явиться у світ в останні часи під виглядом Христа, матиме надзвичайну силу, досягне влади над людством, але буде переможений і скинутий у пекло разом із сатаною та його служками: «І тоді то з’явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб’є Духом уст Своїх і знищить з’явленням приходу Свого. Його прихід — за чином сатани — буде з усякою силою й знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине…» (2 Сол. 2:8-10).

Джерела

  • Книги Святого Письма Старого та Нового Заповіту / 4-ий повний переклад з давньогрецької мови ієром. о. Рафаїла (Романа Турконяка). Українське Біблійне Товариство, 2011. URL: https://www.bible.com/ru/bible/1755/GEN.1.UTT
  • Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту: із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / пер. І. Огієнко. Київ : Українське Біблійне Товариство, 2018.

Литература

  1. Konrad R. De Ortu et Tempore Antichristi: Antichristvorstellung und Geschichtsbild des Abtes Adso von Montier-en-Der. Kallmünz : Lassleben, 1964. 154 р.
  2. Emmerson R. K. Antichrist in the Middle Ages : A Study in Medieval Apocalypticism, Art, and Literature. Seattle : University of Washington Press, 1981. 366 р.
  3. Peerbolte L. J. L. The Antecedents of Antichrist: A Traditio-historical Study of the Earliest Christian Views on Eschatological Opponents. Leiden; N.Y.; Köln : Brill, 1996. 380 р.
  4. Jenks G. C. The Origins and Early Development of the Antichrist Myth. De Gruyter; Reprint 2010 ed. 446 р.
  5. Лукин П. В. Народные представления о государственной власти в России XVII в. Москва : наука, 2000. С. 170–253.
  6. Антонов Д. И., Майзульс М. Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. Москва : Издательство «Индрик», 2011. 384 с.

Автор ВУЕ

А. В. Арістова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Арістова А. В. Антихрист // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антихрист (дата звернення: 31.05.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
20.12.2019

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ