Анамнезис

Анáмнезис (грец. ἀνάμνησις — спомин, нагадування, пригадування, від ἀνα… — префікс, що означає рух угору, підсилення, та μνήμη — пам’ять) — багатозначний термін.

1) Категорія давньогрецької філософії, впроваджена Платоном. Він розглядав істинне знання як пам’ять про те, що душа споглядала поблизу Божества ще до свого втілення, земного народження. Відповідно, метою людського пізнання є пригадування осягнутого душею при спогляданні царства ідей. Платон вважав, що таке пригадування вимагає особливого способу життя, пізнання й роботи над собою («виношування духовних плодів»).

У діалозі «Федон» філософ розвиває вчення про сукупні фізичні й духовні зусилля людини як умову анамнезису: аскетизм життя в цілому, блокування пов’язаних із тілом чуттєвих задоволень, постійні вправляння, присвята себе філософії, зосередження на істині, збирання душі «у самій собі», віра в «справжній світ» тощо. До цієї концепції Платон звертався також у трактатах «Держава» й «Тімей». Концепт міститься і в праці Аристотеля «Про пам’ять та пригадування»: пригадування «не є ані відновленням пам’яті, ані її знаходженням».

Категорія анамнезису вплинула на подальший розвиток філософської думки, зокрема доби Відродження та Нового часу (Микола Кузанський, Р. Декарт).

2) В ортодоксальному християнстві — частина євхаристичної молитви (анафори). Термін вживається від часів Юстина Мученика. Вчення про анамнезис виводять не з платонізму, а безпосередньо з грецького тексту Нового Завіту: під час Таємної вечері Христос, встановлюючи Євхаристію, мовить: «Це чиніть на спомин про Мене!» (1 Кор. 11:24). У східних обрядах (візантійському, західно- та східно-сирійському тощо) анамнезис передує епіклезі — закликанню Святого Духа на Дари; у католицькій традиції — йде за епіклезою.

Література

  1. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. Москва : Мысль, 1993. URL: http://psylib.org.ua/books/lose000/index.htm
  2. Gulley N. Plato's theory of knowledge. London : Routledge, 2014. 214 p.
  3. Ebert T. Platon: Menon. Übersetzung und Kommentar. Berlin : De Gruyter, 2018. 209 p.
  4. Мешков В. М. Трансцедентальное мышление Платона : в 2 т. Полтава, 2019.


Автор ВУЕ

В. Е. Туренко, М. Ю. Чікарькова


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Туренко В. Е., Чікарькова М. Ю. Анамнезис // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Анамнезис (дата звернення: 20.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
30.03.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ