Філософія

Філософія, складне світоглядне, духовне, культурне явище: 1) теоретична форма світогляду, цілісне уявлення про світ і сенс буття людини, узагальнене ставлення до всесвіту, природи, суспільства, духовного життя; 2) форма пізнання світу і система теоретичного знання про фундаментальні принципи, форми і смисли буття в усіх його проявах; 3) особливий тип критично-рефлексивного мислення, інтелектуальної діяльності; 4) форма суспільної свідомості, що відображає характерні риси тієї чи іншої епохи, культури, народу, цивілізації; історія пошуків людством істини і відповідей на сенсобуттєві, світоглядні запитання


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ