Релігійні організації

об’єднання послідовників певного віросповідання на основі спільного віровчення з метою задоволення власних релігійних потреб, здійснення релігійного культу, підтримання зв’язків з державними органами та суспіль- ними організаціями

Покликання на статтю