Віросповідання

1) належність особи до певної релігії, церкви, конфесії, релігійної громади, що виявляється в її культовій практиці та повсякденному бутті; 2) вживається як синонім до терміну конфесія, деномінація


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ