Деномінація

1) у християнстві - один із типів релігійної організації: проміжна ланка між сектою і церквою, або церква на стадії становлення; 2) конфесія, віросповідання


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ