Ієрархія

принцип структурної організації складних багаторівневих систем, що полягає в упорядкуванні взаємодії між рівнями як руху від вищого до нижчого;

у церкві - сукупність церковних чинів у порядку їхньої підлеглості; суворий порядок підпорядкування нижчих чинів вищим


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ