Гідрологічна станція

Гідрологі́чна ста́нція — багатозначний термін.

1) Установа, завданням якої є вивчення гідрологічного режиму водних об’єктів певної території та оперативне обслуговування господарських об’єктів.

Гідрологічні станції мають низку гідрологічних постів (див. Гідрологічного поста нуль), обладнаних відповідними пристроями для проведення систематичних гідрометричних робіт (див. Гідрометрія):

  • рівень води;
  • температура води;
  • швидкість течії;
  • каламутність.

Вони є проміжною ланкою в системі гідрологічних спостережень: гідрологічний пост — гідрологічна станція — гідрометеорологічна обсерваторія (або регіональний гідрометеорологічний центр).

Станом на 2021 їх налічується три:

  • гідрологічна станція «Первомайськ» на р. Південному Бузі (Миколаївська область);
  • гідрологічна станція «Чортків» на р. Дністрі (Тернопільська область);
  • гідрологічна станція «Київ» на р. Дніпрі.

Останній підпорядковано 17 річкових гідрологічних постів на р. Дніпрі та притоках і 12 озерних (на Київському та Канівському водосховищах).

Гідрологічні станції, як і вся гідрометеорологічна мережа, функціонують під егідою Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

2) Пункт із відомими координатами, де зі спеціального судна проводять серію гідрологічних спостережень на різних глибинах: стану моря (озера) і погоди, напрямку та швидкості течії, прозорості, кольору, температури, хімічного складу води.

Джерело

  1. ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять. Видання офіційне. Київ : Держстандарт України, 1997. С. 13.

Література

  1. Гідрометеорологічна служба України / За ред. В. М. Ліпінського. Київ : Сталь, 2015. 292 с.
  2. Хільчевський В. К., Осадчий В. І. Національній гідрометеорологічній службі в Україні 95 років: хронологія змін // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. 2016. Вип. 269. С. 173–183.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Гідрологічна станція // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Гідрологічна станція (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.06.2021Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ