Погода

стан атмосфери, безперервно мінливий у просторі та часі

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ