Гідрологічного поста нуль

Пальовий гідрологічний пост: 1 – репер;
2 – рівень високих вод; 3 – рівень низьких вод;
4 – нуль гідрологічного поста
Автоматизований гідрологічний пост на р. Тереблі, с. Колочава, Закарпатська область
Мережа гідрологічних постів на водних об’єктах України, 2021

Гідрологі́чного поста́ нуль — умовна горизонтальна площина, взята для порівняння за нуль відліку при вимірюванні рівня води на гідрологічному посту.

Характеристика

Спостереження за рівнями води проводять на гідрологічних постах. Гідрологічний пост є облаштованим місцем для систематичного вимірювання рівня води та проведення інших гідрометричних (див. Гідрометрія) робіт для визначення інших елементів гідрологічного режиму водотоків і водойм.

Гідрологічні пости поділяють на прості, на яких висота рівня вимірюється безпосередньо водомірною рейкою (бувають рейкові, пальові, пальово-рейкові), та автоматичні, на яких коливання рівнів води безперервно й автоматично сприймає давач (поплавок, манометр).

Найбільш розповсюджені рейкові та пальові гідрологічні пости. Перші складаються з однієї або кількох рейок, прикріплених до опор містка або до спеціально забитих у русло річки паль. При влаштуванні пальових постів у берег річки забивають низку паль із таким розрахунком, щоб крайні з них були на 0,5 м вище і нижче від найвищого і найнижчого рівнів води, а перевищення між головками сусідніх паль було не більше 0,8 м. Спостереження на пальовому посту проводять за допомогою переносної водомірної рейки.

Усі спостереження за рівнями води зводять до однієї умовної площини — нуля гідрологічного поста (нуля графіка), — яка розташована на 0,5–1,0 м нижче від мінімального історично зафіксованого рівня води.

Рейки, палі і нуль гідрологічного поста (нуль графіка) прив'язують нівелюванням до репера гідрологічного поста і подають в абсолютних висотах.

Гідрологічні пости в Україні

В Україні систематичні спостереження за рівнями на гідрологічних постах здійснюють підрозділи Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 2021 кількість гідрологічних постів в Україні: на річках — 328; на озерах — 59; на морях — 13.

Джерело

  1. ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять. Видання офіційне. Київ: Держстандарт України. С. 13.

Література

  1. Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. 399 с.
  2. Хільчевський В. К., Осадчий В. І. Національній гідрометеорологічній службі в Україні 95 років: хронологія змін // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. 2016. Вип. 269. С. 173–183.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Гідрологічного поста нуль // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Гідрологічного поста нуль (дата звернення: 28.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
14.06.2021Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ