Виконавчої влади органи

органи, що наділені відповідними державно-владними повноваженнями в усіх сферах суспільного і державного життя

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ