Агентство

Аге́нтство (від лат. agens (agentis) — той, що діє, чинний) — багатозначний термін:

1) Відомство, створене при уряді країни з метою реалізації спеціальних чи локальних функцій або завдань тимчасового характеру (наприклад, при Кабінеті Міністрів України діють Національне космічне агентство України, Агентство з питань запобігання банкрутству юридичних осіб тощо). В Україні такі агентства створює (реорганізує, ліквідує) Кабінет Міністрів у сферах і галузях, де немає міністерств, у порядку, передбаченому Конституцією України.

2) Організаційно-правова форма здійснення підприємницької діяльності. Найпоширенішими є агентства, створені в галузі інформаційної діяльності. В Україні порядок утворення (реорганізації, ліквідації) і діяльності таких суб’єктів визначають чинні законодавчі акти про підприємства та окремі види господарської діяльності.

3) Представництво, відділення певної установи, підприємства.

Автор ВУЕ

М. В. Оніщук

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Оніщук М. В. Агентство // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агентство (дата звернення: 3.12.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ