Агентство

Агентство

Аге́нтство (від лат. agens (agentis) — той, що діє, чинний) — багатозначний термін:

1) Відомство, створене при уряді країни з метою реалізації спеціальних чи локальних функцій або завдань тимчасового характеру (наприклад, при Кабінеті Міністрів України діють Національне космічне агентство України, Агентство з питань запобігання банкрутству юридичних осіб тощо). В Україні такі агентства створює (реорганізує, ліквідує) Кабінет Міністрів у сферах і галузях, де немає міністерств, у порядку, передбаченому Конституцією України.

2) Організаційно-правова форма здійснення підприємницької діяльності. Найпоширенішими є агентства, створені в галузі інформаційної діяльності. В Україні порядок утворення (реорганізації, ліквідації) і діяльності таких суб’єктів визначають чинні законодавчі акти про підприємства та окремі види господарської діяльності.

3) Представництво, відділення певної установи, підприємства.

Автор ВУЕ

М. В. Оніщук

Покликання на цю статтю:
Оніщук М. В. Агентство // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Агентство (дата звернення: 19.11.2019).