Адміністративна послуга

Центр надання адміністративних послуг (м. Чернігів)

Адміністрати́вна по́слуга — результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

Головні ознаки адміністративної послуги:

1) надання за заявою фізичної або юридичної особи;

2) надання органами виконавчої влади, органами влади АР Крим, органами місцевого самоврядування;

3) визначення повноважень і порядку відповідно до закону;

4) результат у формі адміністративного акта або адміністративного договору.

Прикладами адміністративної послуги є реєстрація шлюбу, видача паспорта, ліцензії, дозволу, укладення договору на місцеві перевезення тощо. До адміністративної послуги зараховують надання витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії.

Джерела

Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI // Відомості Верховної Ради. 2013. № 32. Ст. 409. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Література

  1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В. П. Тимощука. Київ: ФОП Москаленко О. М., 2013. 392 с.
  2. Мариняк Н. М. Адміністративна послуга та її співвідношення з суміжними поняттями // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2015. № 824. С. 60–64.

Автор ВУЕ

В. П. Тимощук

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Тимощук В. П. Адміністративна послуга // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Адміністративна послуга (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ