Архітектура ландшафтна

Архітектура ландшафтна центру Тернополя. Вид на Тернопільський став. Фото В. В. Вечерського
Архітектура ландшафтна палацово-паркового ансамблю Рундале, Латвія. Фото В. В. Вечерського

Архітекту́ра ландша́фтна — мистецтво організації ландшафту відповідно до практичних потреб та естетичних уявлень людини з перетворенням природного ландшафту на упорядковане просторове середовище для життя і діяльності людей.

Включає збереження і перетворення природних ландшафтів, у т. ч. таких їхніх складових, як рельєф місцевості, акваторії, рослинність; доповнення їх елементами, створеними людиною, такими, як інженерні споруди й комунікації, будівлі та споруди, їхні комплекси, малі архітектурні форми. Архітектура ландшафтна формує системи озеленення населених пунктів, рекреаційні території та їх складові — парки, сади, сквери, бульвари, набережні тощо. На відміну від садово-паркового мистецтва, архітектура ландшафтна має справу не стільки з вирішенням локальних завдань (створення конкретного парку), скільки з формуванням зелених зон загального користування у межах міст (Тернопіль), міських агломерацій (Київ) і цілих регіонів (Південний берег Криму).

Література

  1. Кузьмич О., Нельгівський Ю. Архітектура ландшафтна // Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 28–29.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Архітектура ландшафтна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Архітектура ландшафтна (дата звернення: 27.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
25.04.202

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ