Рослинність

сукупність фітоценозів Землі або окремих її регіонів

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ