Ландшафт

1) територіальна або акваторіальна система, яка характеризується певною геологічною будовою, рельєфом, кліматом і біоценозом; 2) ділянка землі, в межах якої всі природні компоненти перебувають у взаємопов’язаній і взаємообумовленій єдності

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ