Агломерація міська


Агломера́ція міська — багатокомпонентна динамічна система міських поселень, взаємопов’язаних економічними, трудовими, соціальними, культурно-побутовими, рекреаційними та іншими зв’язками, об’єднана навколо великого міста, яке швидко зростає (наприклад, Київська, Дніпровська, Харківська агломерації України).

Література

  1. Іщук С. І., Гладкий О. В. Географія промислових комплексів. Київ : Знання, 2011. 375 с.
  2. Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945–1991 рр. Донецьк : Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ "Східний видавничий дім", 2012. 552 с.
  3. Гладкий О. В., Іщук С. І. Географія міст. Геоурбаністика. Київ : Паливода А. В., 2014. 299 с.

Автор ВУЕ