Колегіуму будівля в Переяславі

Колегіуму будівля у Переяславі.
Фото В. Вечерського
План
Вхідний портал з десюдепортом – барельєфним зображенням єпископських інсигній з монограмою єпископа І. Козловича
Портал входу в навчальні приміщення з барельєфним декором десюдепорта

Коле́гіуму буді́вля в Перея́славіпам’ятка архітектури національного значення, Київська область, Україна.

Загальні відомості

Мурована одноповерхова будівля розташована вздовж вулиці Г. Сковороди в історичному центрі м. Переяслава; входить до складу архітектурного ансамблю Вознесенського монастиря.

Історична довідка

Колегіум при Вознесенському монастирі засновано 1738 єпископом Переяславським і Бориспільським Арсенієм (А. Берло; до 1670 —1744; Україна). Навчання розраховане на 6 років. Організоване за взірцем Києво-Могилянської академії: створені класи фари, інфими, граматики, синтаксими, піїтики, риторики; пізніше додано філософії і богослов’я. Заняття проходили в дерев’яному корпусі (не збережено); 123 спудеї 1738-го мешкали в бурсі (не збережено). Усі дерев’яні споруди Вознесенського монастиря втрачено через пожежу 1748-го. Мурований корпус збудовано 1753–1757 коштом єпископа Переяславського і Бориспільського Іоанна (Козловича; 1703–1758; Україна). 1753 у Переяславському колегіумі викладав піїтику філософ Г. Сковорода (заняття відбувалися деінде; мурований корпус тогоріч тільки розпочали будувати). 1788 заклад перетворено на духовну семінарію; 1862 переведено до м. Полтави. В будівлі 1972 відкрито Музей Г. Сковороди (тепер у складі Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»).

Характеристика

Будівля прямокутна в плані, лінійної однорядної багатокамерної структури. Складається з чотирьох класних кімнат і трьох сіней. Приміщення перекриті циліндричними склепіннями з розпалубками над вікнами. Головним є поздовжній західний фасад, обернений у бік Вознесенського собору. Його фасадний декор вирішений у стилі українського бароко: стіни членовані фільончастими (див. Фільонка) пілястрами, віконними та дверними прорізами з лучковими перемичками. Їх увінчує розкріпований (див. Розкріповка) повний антаблемент, фриз якого прикрашено орнаментомбігунцем рослинного характеру. Надвіконні ніші декоровані орнаментальними барельєфними вставками з рослинними мотивами (переважно виноградна лоза). Акцентами фасаду є 3 портали входів, над якими — барельєфні композиції десюдепортів. Найскромніше вирішено центральний портал і значно багатше — бічні. Портали однакові за схемою: дверні прорізи фланковані пілястрами, поєднаними вгорі дугоподібним карнизом, вище від якого знаходиться орнаментальне панно десюдепорта. Над північним порталом у картуш вкомпоновано малярський твір релігійного змісту, над південним — барельєфне зображення єпископських інсигній з монограмою єпископа І. Козловича. Вуличний фасад декоровано значно скромніше: площину стіни членують лише рустовані (див. Руст) пілястри й аркові вікна. Будівлю увінчує високий чотирисхилий дах із переломом. В інтер’єрі влаштовані музейні експозиції: навчального класу з восковою фігурою Г. Сковороди; бібліотеки; келії викладача (Г. Сковороди), а також зали постійної та тимчасових експозицій.

Значення

Будівля колегіуму у Переяславі є добре збереженою архітектурною пам’яткою. Її унікальність зумовлена призначенням: спеціально для організації навчального процесу в освітньому закладі вищого типу.

Галерея

Література

  1. Вечерський В. В., Годованюк О. М., Тиманович Є. В. та ін. Пам’ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання. Київ : Техніка, 2000. С. 131–133.
  2. Вечерський В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Видавничий дім А.С.С., 2005. С. 16–19.
  3. Вечерський В. Українські монастирі. Київ : Наш час, 2008. С. 153–161.

Література

  1. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 161.
  2. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: терміни і поняття. Київ : Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва; Головкиївархітектура, 2002. С. 269.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Колегіуму будівля в Переяславі // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Колегіуму будівля в Переяславі (дата звернення: 7.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
11.11.2021


Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ