Ватиканська апостольська бібліотека


бібліотека у Ватикані, що містить багаті зібрання рукописів середньовіччя та епохи Відродження, заснована (15 ст.) папою Миколою V