Біохімія


наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин, про хімічні процеси, що протікають в організмах