Атом

Атом. Будова

А́том (грец. ἄτομος — неподільний, від ἄ — заперечний префікс, і τέμνω — ділити, рубати, ламати) — частинка речовини мікроскопічних розмірів і маси, електронейтральна, найменша частина хімічного елемента, яка є носієм його властивостей.

Термін запропонував філософ-матеріаліст Демокріт.

Атом складається з важкого ядра із позитивно заряджених протонів, електрично нейтральних нейтронів та негативно заряджених електронів — легких частинок, які створюють електронну оболонку. Властивості атома досліджують хімія та кілька галузей фізикиатомна фізика, ядерна фізика, квантова механіка. Класифікація атомів узагальнена у періодичній системі хімічних елементів, яку запропонував Д. Менделєєв і яка поповнюється при синтезі нових елементів.

Література

  1. Rooney A. Physics: from Natural Philosophy to the Enigma of Dark Matter. London : Arcturus Publishing, 2017. 208 p.
  2. Kok P. A First Introduction to Quantum Physics. Cham : Springer, 2018. 243 p.
  3. Krane K. Modern Physics. 4th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2019. 592 p.

Автор ВУЕ

І. Л. Андронов


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Андронов І. Л. Атом // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Атом (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
21.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ