Афінська школа філософії

Академія Платона. Мозаїка з вілли у
м. Помпеях

Афі́нська шко́ла філосо́фії (Атенська школа) — багатозначний термін:

1) загальний термін на позначення сукупності впливових філософських учень і течій, що виникли і співіснували в м. Афінах у 5‒4 ст. до н. е., сформувавши класичну античну філософію (Сократ, Платон, Аристотель).

2) Філософська традиція, закладена Платоном і культивована його наступниками і послідовниками в Академії Платона у м. Афінах (від 4 ст. до н. е. до раннього Середньовіччя).

3) Найчастіше — період у розвитку академічно-платонівської традиції: філософська школа т. з. «середнього» платонізму» (1–2 ст.) й неоплатонізму (4–6 ст.).

Тогочасний платонізм розвивали кілька відомих в античності філософських центрів — афінський, александрійський, римський. Афінська школа значною мірою відчула вплив ідей, розвинутих у межах Александрійської школи античної філософії.

Першим відомим платоніком школи вважають Аммонія (1 ст.). Хоча для цього періоду характерний синтез дискурсів платонізму, аристотелізму й стоїцизму, прикметною рисою стало прагнення вберегти «чистоту» вчення Платона від упливів перипатетичних ідей та скептицизму. Серед представників такої інтенції — Тавр Кальвен (2 ст.), Аттик (2 ст.), Авл Геллій (бл. 126 — після 177), Апулей, Герод Аттик (бл. 101 — бл. 177). У 3 ст. розробка платонівської філософії в Академії була витіснена загальноосвітніми студіями, спробою реставрації та систематизації всієї попередньої традиції. Серед згадуваних авторів-платоніків цього часу — Євбул (сер. 3 ст.). Поряд з тим, у стіни афінської Академії проникає неоплатонізм александрійців. На формування афінських неоплатонічних студій вирішальний вплив здійснили погляди Ямвліха. У наступні часи серед значних діадохів — Плутарх Афінський, Сиріан (пом. бл. 437), Прокл Діадох, Симплікій (бл. 490 — бл. 560); за них в школі викладався курс аристотелівської філософії як пропедевтики до філософії Платона. Серед відомих слухачів Афінської школи — Гієрокл Александрійський (5 ст.), Гермій Александрійський (пом. 450), автор «Ареопагітиків» (див. Псевдо-Діонісій Ареопагіт). Після закриття школи (529) останній схоларх афінської Академії Дамаскій (бл. 458 — після 538) разом із кількома філософами перебралися до Персії, в м. Харран (або Карри, тепер Туреччина). Філософська школа проіснувала тут до 1081 і була одним із важливих центрів упливу платонізму на мусульманську філософію.

Література

  1. Dörrie H., Baltes M. (Hrsg.). Der Piatonismus in der Antike, I–III. Stutt. Bad Cannstadt : Frommann-Holzboog, 1978–1993.
  2. Васильева Т. В. Афинская школа философии (философский язык Платона и Аристотеля). Москва : Наука, 1985. 180 с.
  3. Рассел Бертран. Історія західної філософії / Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. Київ : Основи, 1995. 759 с.
  4. Dillon J. The Middle Platonists: A Study of Platonism 80 B.C. to A.D. 220. 2nd еd. London : Cornell University Press, 1996. 430 р.
  5. Мозговий І. П. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації. Суми : УАБС НБ України, 2009. 471 с.
  6. Hadot I. Athenian and Alexandrian Neoplatonism and the Harmonization of Aristotle and Plato / Transl. by M. Chase. Leiden; Boston: Brill, 2015. 190 р.

Автор ВУЕ

Редакція_ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Афінська школа філософії // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Афінська школа філософії (дата звернення: 30.07.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
16.09.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ