Апофазіс

Апофáзіс (апофасіс; грец. ἀπόφᾰσις — заперечення, відмова) — категорія, вироблена в античній філософії на позначення абстрагування як процесу заперечення несуттєвого, вторинного.

1) Категорія античної філософії й теології, яка підносить трансценденцію як вищий принцип осягнення буття шляхом заперечення усіх несуттєвих ознак сутності. Генетично апофазіс тісно пов’язаний з «аферетичним» методом (від грец. αφαίρεσις, букв. — позбавлення) й укорінений у платонівській традиції. Спочатку апофатизм був інтелектуальною процедурою абстрагування, що застосовувалась для визначення математичних сутностей. Платон, розширюючи можливості методу, проводив аналогію між Благом і Сонцем («Держава»). Аристотель розглядав аферетичний метод як інструмент дослідження, що полягає в абстрагуванні від того, що при аналізі певних феноменів є неважливим. Апофазіс активно застосувався в елліністичну добу (неоплатонізм). Це, напр., судження Ямвліха із Халкіди про ієрархію богів та неосяжність Вищого Бога; тлумачення Плотіном символіки язичницького храму, де у відкритій його частині ми віднаходимо таємне та причащаємося до істинного змісту культу. Шлях апофатики — це сходження від складного до простого; оскільки складне розумілося як утворене з простого шляхом додавання нових елементів, то зворотний шлях — до простого, безтілесного і непізнаваного — здійснювався через заперечення доданого. На принципі апофазісу будується апофатичне богослов’я.

2) У риториці та літературі художнійфігура стилістична, спрямована на зміну або заперечення висловлювання (див. Апофазія).

Література

  1. Лукомский Л. Ю. Апофасис и язычество // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 6. 1994. Вып. 3. № 20. С. 14–17.
  2. Адо П. Апофатизм, или Негативная теология // Духовные упражнения и античная философия / Пер. с фр. Москва; Санкт-Петербург : Изд-во «Степной ветер»; ИД «Коло», 2005. С. 215–226.
  3. Солонько Л. А. Апофатическая антропология: онтологические основания, рефлексивные принципы, поведенческие стратегии. Нежин : Аспект-Поліграф, 2013. 411 с.
  4. Дробышев В. Н. Феноменология апофазиса. Санкт-Петербург : Издательство РХГА, 2014. 242 с.
  5. Carabine D. The Unknown God: Negative Theology in the Platonic Tradition: Plato to Eriugena. Eugene, Oregon : Cascade Books, 2015. 374 p.

Автор ВУЕ

В. Е. Туренко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Туренко В. Е. Апофазіс // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Апофазіс (дата звернення: 20.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
28.05.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ