Теологія

систематизований виклад релігійного вчення про Бога, сукупність вироблених певною релігією доказів істинності власних догм, правил і норм життя духовенства і віруючих, боговстановленості віровчення і церкви

Посилання на статтю