Аполлон (бог)


у давньогрецькій міфології – бог світла, покровитель мистецтв