Вільнодумство

1) в широкому сенсі - ідейна течія, що демонструє критичне ставлення до існуючих поглядів, порядків; 2) різноманітні форми критичного ставлення до релігії з позицій здорового глузду, суспільної практики, науки, філософії (критичний аналіз як релігійної доктрини в цілому, так і деяких її положень; переоцінка традиційних релігійних ідей; сумнів у пануючих релігійних догмах та цінностях тощо)


Автор

Стаття потребує автора

Дана стаття (Вільнодумство, науковий напрям Філософські науки) містить тільки дефініцію. Якщо Ви є фахівцем з цього напряму, запрошуємо Вас долучитися до написання статті.

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ