Наука

1) особливий вид пізнавальної діяльності, спрямований на отримання об’єктивних, обґрунтованих, системно організованих знань про світ; 2) соціальний інститут, що забезпечує прирощення, поширення, збереження, застосування, розвиток знань; 3) окрема галузь знань, що має власний предмет дослідження і пізнавальний апарат

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ