Бітуми


Бітуми – мінеральні комплекси (горючі органічні речовини), що складаються з вуглеводнів; утворилися з білкових і жирових речовин нижчих організмів. Існують у газовій (земний газ), рідкій (нафта), твердій (озокерит, земна смола, асфальт) фазах.

Пов’язані терміни: бітуми вугільні, бітуми торфові, бітумінізація, бітумінозне вугілля.

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ