Бітуми торфові

Брикети висушеного торфу

Бі́туми торфо́ві — продукти, що вилучають із торфу за допомогою органічних розчинників; основні складники — віск, смоли, парафіни.

Вміст бітумів у торфі залежить від генетичного типу й ступеня розкладу останнього. Найбільш бітумінозним є верховий торф високого ступеня розкладу трав’яної (пушицевої) групи. Під час екстракції бітумів із такого торфу бензолом вихід продуктів на органічну масу досягає 15 %, бензином — до 9 %. У торфах України кількість бітумів становить 5,6–28,5 %.

Торфові бітуми містять (у розрахунку на органічну масу): вуглецю — 65–75 %, водню — 9–12 %, кисню — 12–22 %.

Найбільш цінним продуктом, який екстрагується з торфу, є торфовий віск.

Торфові бітуми застосовують у ливарному виробництві, під час виготовлення пластичних мас, композицій для полірування та захисту паперу, шкіри, дерева, а також у медицині, побутовій техніці.

Див. також

Література

  1. Lexikon der Geowissenschaften : in 6 bd. / Hrsg. von Chr. Martin, M. Eiblmaier. Heidelberg : Spektrum Akademischer Verlag, 2000–2002.
  2. Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / За ред. В. С. Білецького. Донецьк : Східний видавничий дім, 2004–2013.
  3. Білецький В. С., Саранчук В. І., Ільяшов М. О. та ін. Основи хімії і фізики горючих копалин. Донецьк : Східний видавничий дім, 2008. 640 с.
  4. Кривенко П. В. Будівельне матеріалознавство. Київ : Кондор, 2012. 624 с.
  5. Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я., Нагурський О. А. та ін. Методи одержання бітумів з залишків переробки важких нафт // Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 5 (4). С. 45–48.
  6. Advances in Asphalt Materials / Ed. by Sh.-Ch. Huang, H. Di Benedetto. Cambridge : Elsevier Science & Technology, 2015. 492 p.

Автор ВУЕ

В. С. Білецький


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Білецький В. С. Бітуми торфові // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Бітуми торфові (дата звернення: 26.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: оприлюднено
Оприлюднено:
02.11.2020

,

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ