Аудиторія медійна

Аудито́рія меді́йна, Медіааудито́рія (англ. media audience) — спільнота споживачів медіатекстів (текстів ЗМІ, блогів, сторінок соціальних мереж, веб-сайтів установ, організацій тощо).

Класифікація

У соціокомунікаційних дослідженнях пропонуються розмаїті типології аудиторії, що спираються на різні класифікаційні критерії.

Найчастіше виокремлюють такі види аудиторії:

Залежно від медіавиробника

Аудиторія журналістики , Аудиторія ЗМІ — загальна назва споживачів продукції, що виробляють засоби масової інформації (ЗМІ).

Аудиторія телебачення (телеглядачі) — споживачі телевізійної інформації. У сучасну епоху аудиторія телебачення є найбільш чисельною й має тенденцію до охоплення всього суспільства. Проте останні спостереження над інформаційними уподобаннями молоді засвідчили, що вона все більше віддає перевагу Інтернету як каналу масової комунікації; водночас зростає кількість молодих людей, котрі не дивляться телебачення.

Аудиторія радіо (радіослухачі) — споживачі радіоінформації.

Аудиторія преси (читачі журналів і газет) — споживачі інформації журналів і газет.

Залежно від ринкового сегмента

Цільова аудиторія — аудиторія, на яку спрямоване видання у своїй специфічній репрезентації дійсності.

Фактична аудиторія — аудиторія, що реально споживає інформаційну продукцію цього мас-медіа.

Потенційна аудиторія — аудиторія, на яку ще можна поширити інформацію даного органу.

Залежно від адресності

Аудиторія масова (massaudience) — кількісно значна спільнота споживачів журналістики, яка має тенденцію до безкінечного розширення.

Значення

Роль та функції аудиторії у процесі розвитку масової комунікації змінюються. Якщо раніше вона була об’єктом журналістських повідомлень, то сьогодні все виразніше виявляються її суб’єктні властивості. Аудиторія все впевненіше веде за собою професійну журналістську спільноту, вказуючи їй через категорію рейтингу, що і як відображати в своїй журналістській діяльності. Зовнішній чинник стає внутрішнім чинником комунікативної творчості.

Література

  1. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2000. 210 с.
  2. Інформаційний вплив : теорія і практика прогнозування / За ред. П. Д. Фролова. Київ : Міленіум, 2011. 304 с.
  3. Гвоздєв В. М. Типологія медіа-аудиторії за рівнем комунікативної активності // Держава та регіони. Соціальні комунікації. 2013. № 1. С. 59–63.
  4. Бондаренко Т. Г. Технології формування й організації споживачів медіа: позиція аудиторії (за результатами соцопитування) // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2018. № 1. С. 127–134.

Див. також

Автор ВУЕ

І. Л. Михайлин

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Михайлин І. Л. Аудиторія медійна // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аудиторія медійна (дата звернення: 1.10.2020).


Оприлюднено


Оприлюднено:
02.07.2019

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ