Організація

Організація, 1) внутрішня впорядкованість складних систем, певний тип просторової і часової взаємодії керівних і підпорядкованих частин цілого; 2) тип соціального об’єднання, що створений для реалізації певної мети і функціонує за принципами розподілу завдань, унормування, координації та планування колективної діяльності людей; 3) процес узгодження і спрямування спільної діяльності завдяки керівним впливам суб’єкта


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ