Журнал

Журнал

1) періодичне журнальне видання, що має постійні рубрики та містить публікації офіційного характеру з суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, літературно-художні твори, реферати, ілюстрації й рекламу.

Журнал може мати додаток у вигляді окремого неперіодичного, періодичного чи продовжуваного видання (ДСТУ 3017 : 2015);

2) книга чи зошит для систематичних записів про що-небудь;

3) книга для обліку відвідування, успішності учнів.

Література

ДСТУ 3017 :2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. Київ : Держспоживстандарт України, 2016. 42 с.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ