Атлантизм

Атлантизм. Один із плакатів, створених для сприяння реалізації плану Маршалла в Європі, 1950

Атланти́зм (фр. atlantisme, від Organisation du traité de l’Atlantique Nord — Організація Північноатлантичного договору, з грец. ἄτλαντιϰός — атлантичний) ― ідеологія й політика економічного, політичного та військового зближення держав Північної Америки і Західної Європи на підґрунті єдиної системи соціальних норм, спільних ліберально-демократичних цінностей, індивідуальної свободи та верховенства закону. Термін використовують для позначення геополітичного й культурного впливу регіонів Атлантичного океану.

Історична довідка

Атлантизм сформувався на зламі 19–20 ст. у Великій Британії й США; 1950 поняття увійшло до наукового обігу. Основоположниками атлантизму були військовий морський теоретик та історик А. Мехен, географ і геополітик Х. Маккіндер, геополітик Н. Спікмен (1893–1943; США). Прихильники атлантизму вважають, що головну роль у світі відіграють морські цивілізації, від яких углиб континенту надходять культурні імпульси. У геополітичному контексті терміном послуговуються при поділі Західної Європи на морську й континентальну (центральноєвропейську), боротьба яких упродовж двох світових воєн 20 ст. увінчалася перемогою першої. У культурному контексті термін відображає вирішальний вплив англо-американської культури з її цінностями лібералізму, індивідуалізму, прагматизму, емпіризму, відкритого суспільства.

Етапи розвитку

Змістове наповнення атлантизму відрізнялося в різні періоди історії. Спочатку атлантизм позначав Західну цивілізацію, яка поширювалася із Середземномор’я до Британських островів і далі ― до Північної Америки. Найвиразніше атлантизм проявився під час Другої світової війни та в післявоєнний період у створенні різноманітних євроатлантичних інститутів (НАТО, Організації економічного співробітництва та розвитку, Групи шести, Групи восьми, Ради північноатлантичного партнерства). Ідеї атлантизму стали основою геостратегії США й НАТО часів «холодної війни».

Сучасний атлантизм суттєво змінив перспективу: домінанта католицького Півдня Європи змінилася домінантою протестантської Півночі. Після краху біполярної системи світу, атлантизм небезуспішно претендував на авангардну культурну й політичну роль у планетарному масштабі: новітні програми вестернізації та модернізації незахідного світу передбачали повсюдне впровадження еталонів англо-американського світу. У 21 ст., з огляду на війну в Іраку та поширення тероризму, філософія атлантизму набула відтінку «війни проти тероризму». Впливовими залишаються глобалізаційні чинники, міграційні процеси, руйнування соціалістичної системи і СРСР.

Постаті

До атлантистів зараховують Д. Ачесона, Зб. Бжезінського, Е. Блера, Г. Брауна, Ф. Міттерана, Р. Рейгана, Ф. Рузвельта, Х. Солану, М. Тетчер, В. Черчилля та ін.

Джерела

 • Spykman N. America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. New York : Harcourt, Brace and Company, 1942. 50 p.
 • Spykman N. The Geography of the Peace. New York : Harcourt, Brace and Company, 1944. 66 p.
 • Мэхэн А. Т. Влияние морской силы на историю, 1660–1783 / Пер. сангл. Москва; Санкт-Петербург : АСТ ; Terra Fantastica, 2002. 636 c.
 • Mahan A. The Influence of sea Power Upon History 1660–1783. London : Forgotten Books, 2017. 558 p.
 • Mackinder H. Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstruction. London : Forgotten Books, 2018. 292 p.

Література

 1. Панарин А. С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). Москва : ИФ РАН, 1995. 262 с.
 2. Мурадян И. Противоречия политики атлантизма и проблемы региональной безопасности. Ереван : Издательский дом «Антарес», 2001. 203 с.
 3. Brzeziński Zb. The Choice: Global Domination or Global Leadership. New York : Basic Books, 2005. 257 p.
 4. Европеизм и атлантизм в политике стран Европейского союза / Отв. ред. Н. К. Арбатова. Москва : Институт мировой экономики и международных отношений РАН, 2009. 118 с.
 5. Муравйов В. І., Микієвич М. М., Білас І. Г. та ін. Право зовнішніх зносин Європейського союзу. Київ : Ін Юре, 2015. 415 с.
 6. Brzeziński Zb. The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives. 2nd ed. New York : Basic Books, 2016. 256 p.

Автор ВУЕ

Б. Л. Дем’яненко


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Дем’яненко Б. Л. Атлантизм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Атлантизм (дата звернення: 15.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ