Прагматизм

1) філософське вчення, що визнає практику, діяльність, дію вираженням людської сутності та критерієм істини; 2) напрям в історичній науці, який обмежується описом зовнішньо пов’язаних і послідовних подій, не аналізуючи внутрішніх закономірностей

Покликання на статтю