Антропоцентризм у філософії

Антропоцентризм (від антропо… і центризм) — світоглядний принцип, згідно з яким людина є центром Всесвіту, найвищою метою всіх подій, які в ньому відбуваються, завершенням еволюції світобудови.

В античній філософії принцип антропоцентризму сформулював Сократ. Антропоцентризм простежується у філософії Відродження (Дж. Піко делла Мірандола, М. Монтень, Ф. Петрарка), у класичній німецькій філософії. У 20 ст. елементи антропоцентризму як вихідної теоретичної установки були властиві передусім екзистенціалізму. М. Гайдеггер (на початку своєї наукової діяльності), Ж.-П. Сартр і А. Камю вважали головною темою філософського дослідження існування людини, оскільки воно визначає світ. Ключем до онтології М. Гайдеггер вважав «феномен людини» (ноосферу).

Релігійне забарвлення антропоцентризм набув у філософії Тейяра де Шардена, який виокремив три поступові якісно відмінні стадії світової еволюції: переджиття (літосфера), життя (біосфера) і «феномен людини» (ноосфера), що не завершує еволюцію, а є ключем до зростаючого самовдосконалення світу. Образ Ісуса Христа вчений тлумачив як символ виняткової ролі людини у світовій еволюції, людські страждання — як стимул активного сприяння людини вдосконаленню світу. У розвитку людської самосвідомості він вбачав потяг до соціалізації як духовної єдності.

У будь-якій формі антропоцентризм є найпослідовнішим виразом телеологічного (див. Телеологія) розуміння світу.

Література

  1. Antropocentrism. Humans, Animals, Environments / Ed. by R. Boddice. Boston : Brill, 2011. 350 p.
  2. Субботина Н. Д. Соотношение понятий «гуманизм», «индивидуализм» и «антропоцентризм» // Актуальные вопросы развития образования и науки в современном обществе. Москва : Туголуков Александр Валерьевич, 2019. С. 241–246.

Автор ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Дика О. І., Чепак В. В. Антропоцентризм у філософії // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Антропоцентризм у філософії (дата звернення: 3.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
20.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ