Класична німецька філософія

сукупність філософських систем (переважно ідеалістичного типу), що сформувалися в німецькому мовно-культурному середовищі в другій пол. 18 – першій пол. 19 ст. як віховий етап розвитку Новочасної інтелектуальної традиції


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ