Пам’ятка

1) жанр науково-популярної, виробничої літератури, а також конкретне видання в цьому жанрі, що подає практичні відомості, корисні у виробничій діяльності чи повсякденному житті; 2) документ-базова інструкція для виконання певних завдань чи виду робіт

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ