Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т і́мені І́горя Сіко́рського» — заклад вищої освіти інженерного профілю, заснований в Києві у 1898, на сьогодні це найбільший університет України за кількістю студентів з широким спектром спеціальностей і спеціалізацій для підготовки фахівців з технічних і гуманітарних наук. З 2009 до 2014 мав статус автономного дослідницького університету. За рейтингами ВНЗ займає перше місце або ж входить в трійку найкращих в Україні.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ